نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

بهترین حس مادرانه وعشق پدرانه

سالها میگذرند و باز فقط من وتو خواهیم ماند

پس بیا بهترین لحظه ها رو نثار هم کنیم

تا همیشه

و اینگونه باشیم

از کجا..........Photo-Skin_ir-Love223.jpgتا کجا!!!!!!!

دوستت دارم

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

بهترین ترانه ها از صدای دل دستور میگرند چقدر زیباست صدای دل تو

هیچ عشق واقعی پنهون نمیمونه

همیشه به یاد هم باشیم تا فاصله مارو از هم نگیره

همیشه به یادتم میدونم تو هم همینطور

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

چه شب زیباست زیر نور مهتاب عاشقانه با هم بودن

بیا آرامش به هم هدیه کنیم مثل همیشه

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

چقدر شادیم وقتی تنهایی هامون رو با هم پر میکنیم

یه حس پاک همه غم ودوری هارو از بین میبره

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

نوازش تو بهترین آرامش دنیاست

 

فاصله هارو باید از بین برد با بوسه عشق

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

به پاکی طبیعت  دوستت دارم

 

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

امنیت فقط در کنار با تو بودن است وبس

هیچ حسی پاکتر از با تو بودن نیست

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |

بوسه یعنی وصل شیرین دولب


بوسه یعنی عشق در اعماق شب.


بوسه یعنی مستی از مشروب عشق.


بوسه یعنی آتش و گرمای تب.

 بوسه یعنی لذت از دلدادگی.


لذت از شب لذت از دیوانگی.


بوسه یعنی حس خوبه طعم عشق

.
طعمه شیرینی به رنگ سادگی .

بوسه آغازی برای ما شدن.


لحظه ای با دلبری تنها شدن.


بوسه آتش میزند بر جسم و جان

بوسه یعنی عشق من ، با من بمان.

 شرم در دلدادگی بی معنی است.


بوسه بر میدارد این شرم از میان.

طعم شیرین عسل از بوسه است .

پاسخ هر بوسه ای یک بوسه است .

بهترین هدیه پس از یک انتظار .

 بشنوید از من فقط یک بوسه است.

 بوسه را تکرار می باید نمود.

بوسه یعنی عشق و آواز و سرود.

بوسه لب به لب

بوسه یعنی وصل جانها از دو لب.

بوسه یعنی پر زدن ، یعنی صعود

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط .


بوسه یعنی عشق خالی از گناه.

بوسه سکسی عاشقانه,ماچ,لب به لب,بوسه لب به لب

 

بوسه یعنی قلب تو از آن من.


بوسه یعنی تو همیشه مال من.

 

 

عزیزترینم با تمام احساس عاشقتم

هر لحظه هر مکان در ذهن منی

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |
دل میخری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند خنده كرد و دل زدستانم ربود تا به خود باز آمدم او رفته بود دل ز دستش روی خاک افتاده بود جای پایش روی دل جا مانده بود

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 بهمن1390 توسط sevda |
خدایا... توانم بده تا بتوانم ببخشم کسانی را که هر چه خواستند با من با دلم با احساسم کردند ومرا در دوردست خودم تنها گذاردند و من امروز به پایان خودم نزدیکم... پروردگارا... به من بیاموز در این فرصت حیاتم آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |
**نخوان عاشق که این دفترجنون دارد**

                              **کسی بایدش خواندکه دلی پرزخون دارد**

   

                               سلام ای بی وفا ای بی ترحم

                               سلام ای خنجرای حرف مردم

                                 سلام ای آشنا بارنگ خونم

                                سلام ای دشمن زیبای جونم

                                 نمی خوام حالتوحتی بدونم

                                  تعجب میکنی آره همونم

                               همونی که زمونی قلبشو باخت

                           همون که از تو یک بت،یک خدا ساخت

                               همونی که برات هر لحظه میمرد 

                                 که ذکرنامتوبی جون نمی برد

                               همون که دست تو مهر لباش بود

                                 اگه زانو نمیزد غم باهاش بود

                                 خیال کردی همیشه زیرپاتم!!؟

                                   بااین نامردیات بازم باهاتم؟؟ 

                                گل بیتا جرا اخمات تو هم شد؟؟؟

                                چیه توهین به ذات محترم شد؟؟

                                  دیگه کوتاه کنم بایک خدافظ  

                                که عشق مارسید به مرز هرگز                                    

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |
.¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´7¶$$$$¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶$$$$¶¶$$¶¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶¶$¶¶
¶´¶¶¶¶$$$$$$$$??¶¶¶¶´´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$¶$¶¶¶
¶¶¶¶¶¶$$$$$$¶$$$$$¶¶¶´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶¶$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶$$$$¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶$¶¶¶¶¶$????????¶¶
¶¶¶$$$$¶$$$$¶$$$$$$$$$$¶´´o¶¶¶¶¶¶¶??$$$$$¶¶¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶7´$$$¶$¶¶$$$¶¶
¶¶¶¶$$$$$$¶$$¶$$$$$$$$$¶¶´´´´´´´¢¶¶$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶¶¶$?$$¶$$$$$$$$$$$$$¶¶´´oo´´¶¶$$$¶$$$$$$¶
¶´¶¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶´7´7¶¶$$$$$$$$$$$¶
¶´´´¶¶???$???$¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶¶¶$¶¶$$$$$$$$¶
¶´´´?¶$$??$$$??¶¶$$$¶¶o´´´´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶
¶´´´´¶¶$$?$?$$?$¶¶¶¶¶?´´´´¢¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶$¶
¶´´´´o¶¶$?$$$???$¶¶¶¶´´´?¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶$$¶
¶´´´´´¶¶¶$$$$??$?¶¶¶¶´¶¶¶¶$?$$$$$¶¶¶$$$$¶$$$¶
¶´´o¶¶¶$¶¶¶¶$$?$??¶¶´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶
¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$??$$¶´´´¢¶¶$$$$$¶$$$$$$¶¶¶$$$$¶
¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶$$$$¶¶1´´¶¶?$$$¶$$$¶$$$$$$$$$$¶
¶¶$$??$$$¶$$$¶¶$$$$¶¶¶´¶¶$$$$$$$$$$¶¶$$$$$$$¶
¶???$$$$$$$¶¶$$$$$$?¶¶¶¶¶$$¶¶$$$¶¶¶$$$$$$$$¶¶
¶$¶$$$$$$$$$¶¶$¶$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶$$¶¶¶$$$$$¶
¶$$$$$$¶$$$$¶$¶¶$¶$$¶¶$$$$$$$$$¶¶$$¶$$$¶$$$$¶

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |

عشق                                         بيداد   من

باختن                  يعني                     لحظه                 عشق

جان                         سرزمين           يعني                           يعني

زندگي                                   پاک   عشق                                 ليلي و

قمار                                           من                                       مجنون

در                              عشق يعني ...           شدن

ساختن                                                                                 عشق

دل                                                                                   يعني

كلبه                                                                        وامق و

يعني                                                                   عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فرداي                                     يعني

  كودك                            مسجد

  يعني               الاقصي

عشق     من  

عشق                                         آميختن                                      افروختن

يعني                                به هم           عشق                              سوختن

چشمهاي                        يكجا                    يعني                          كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون/ درد                                                   بيشمار

  عشق                                   من   

    يعني                            الاسرار   

    كلبه                   مخزن  

         اسرار     يعني  

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |

به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تر است..."


 

به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است..."


 

به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."


 

به عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: "نگاهی بیش نیستم

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |

بوسه مگر چیست فشار دو لب

 

 آنکه گناه نیست چه روز و چه شب

 

 بوسه یعنی ُ وصل شیرین دو لب

 

 بوسه یعنی عشق در اعماق شب

 

 بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

 

 بوسه یعنی آتش و گرمای تب

 

 بوسه یعنی لذت از دلدادگی

 

 لذت از شب ُ لذت از دیوانگی

 

بوسه یعنی حس خوب طعم عشق

 

 طعم شیرینی به رنگ سادگی

 

 بوسه یعنی ُ آغازی برای ما شدن

 

 لحظه ای با دلبری تنها شدن

 

 بوسه آتش می زند بر جسم و جان

 

 بوسه بر می دارد این شرم از میان

 

 بوسه یعنی شادی و شور و نشاط

 

 بوسه یعنی عشق خالی از گناه

 

 بوسه یعنی قلب تو از آن من

 

بوسه یعنی تو همیشه مال من


 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |
بزار پر بکشم داد بزنم
بزار پر بکشم جار بزنم
بزار یه بارم که شده
خودم باشم زار بزنم
بزار می خوام رها بشم
……رها بشم….جدا بشم
از همه کس و همه چیز
سوا بشم سوا بشم
بزار می خوام خودم باشم
عاشق هیچ کس نباشم
بزار می خوام رها بشم
رها بشم ….جدا بشم
از تو از همه کس سوا بشم

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 بهمن1390 توسط sevda |

امشب کسی به  سیب دلم  ناخنک زده  است!
بر زخمهای کهنه قلبم نمک زده است!

این غم نمی رود به خدا از دلم، مخواه!
خون است اینکه بر جگر ِ من شتک زده است

قصدم گلایه نیست، خودت جای من، ببین
ما را فقط نه دوست، نه دشمن، فلک زده است!

امروز هم گذشت و دلت میهمان نشد
بر سفره ای که نان دعایش کپک زده است!

هرشب من -آن غریبه که باور نمی کند
نامرد روزگار، به او هم کلک زده است-

دارد به باد می سپرد این پیام را:
سیب دلم برای تو ای دوست، لک زده است!

نوشته شده در تاريخ یکشنبه 16 بهمن1390 توسط sevda |

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |
معلم پرسید عشق چند بخشه؟ زود دستم رو بالا گرفتم گفتم: یك بخش. اما از وقتی كه تو رو شناختم فهمیدم عشق 3 بخشه: عطش دیدن تو.....شوق با تو بودن.....و اندوه بی تو بودن

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |


کاش میدونستی...

کاش میدونستی چقدر دلم بهانه ی تورو میگیره هرروز

کاش میدونستی
چقدر دلم هوای با تو بودن کرده

کاش میدونستی چقدر دلم از این روزهای سرد

بی تو بودن گرفته

کاش میدونستی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهایت

گرمی نفسهایت، مهربانی صدایت تنگ شده

کاش میدونستی چقدر تنهام، چقدر خسته ام

و چقدر به حضئر سبزت محتاجم

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |


گذشت؛

آن زمانی که احساس اهمیت داشت ...

آن زمانی که فاصله معنی نداشت،

در این زمانه حتی یک قدم هم فاصله بگیری ... ...

جایت را با دیگری پُر میکنند، احساس سیری چند!؟؟

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض


صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض


یک طرف خاطره ها!


یک طرف پنجره ها!


در همه آوازها! حرف آخر زیباست!


آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟


حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |


گاهی فقط یک تشابه اسم

برای چند لحظه

باعث میشه

احساس کنی

که قلبت از توی سینه داره کنده میشه...!

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |

 

خیلی سخته که بغض داشته باشی ، اما نخوای کسی بفهمه ... خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ... خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری ... خیلی سخته که روز تولدت ، همه بهت تبریک بگن ، جز اونی که فکر می کنی به خاطرش زنده ای ... خیلی سخته که غرورت رو به خاطر یه نفر بشکنی ، بعد بفهمی دوست نداره ... خیلی سخته که همه چیزت رو به خاطر یه نفر از دست بدی ، اما اون بگه : دیگه نمی خوامت

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |

معادله ی جالب زندگی

براي آناني که مي خواهند زندگي خود را صد در صد بسازند !

اگر

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

?,?,?,?,?,?,?,?,?,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??,??


آيا براي خوشبختي و موفقييت تنها تلاش سخت کافيست؟

تلاش سخت (Hard work)

H+A+R+D+W+O+R+K

8+1+18+4+23+15+18+11=98%

آيا دانش صد در صد ما را به موفقييت مي رساند؟

دانش (Knowledge)

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

عشق چگونه؟

عشق (Love)

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

خيلي از ما فکر مي کرديم اينها مهمترين باشند مگه نه؟

پس چه چيز ???% را مي سازد؟؟؟

پول (Money)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25=72%

رهبري (Leadership)

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%

اينها کافي نيستند پس براي رسيدن به اوج چه بايد کرد؟

نگرش (Attitude)

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

با دید مثبت نگاه کن.....

پس دوستان عزیز اگه نگرشمون به نوع زندگی ومشکلات وناراحتی هامون و...و...و

مثبت باشه صد در صد موفق خواهیم بود...

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 بهمن1390 توسط sevda |

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد
یا آن که گدایی محبت  شده باشد

دلگیرم از آن دل که در آن حس تملک
تبدیل به غوغای حسادت شده باشد

دل در تب و طوفان تنوع طلبی چیست؟
باغی ست که آلوده به آفت شده باشد

خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است،
بگذار که آیینه نفرت شده باشد!

از وهن خیانت به امانت چه بگویم
آنجا که خیانت به خیانت شده باشد!

شرمنده عشقیم و دل منجمد ما
جا دارد اگر غرق خجالت شده باشد

مقصود من از عشق نه این حس مجازی ست
ای عشق مبادا که جسارت شده باشد! (محمد رضا ترکی)

عشق یعنی...( ما ) شدن...

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر

دانلود فیلم